کتاب با مشخصات زیر  توسط انتشارات سروا چاپ شده است 

فیزیولوژی گیاهان زراعی:

کاربردها برای اصلاح ژنتیکی و زراعت

ویرایشگران: ویکتور سادراس و دانیل کالدرینی

ترجمه:

دکتر محسن موحدی دهنوی، دکتر مسعود دهداری

دکتر امین صالحی، مهندس مصطفی قبادی، مهندس زهرا جوادی‌پور

 

(دانشگاه یاسوج، دانشکده کشاورزی)


ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی در ساعت 10:49 | لینک  | 

در صورتی که به هر یک از مقالات درج شده در ادامه مطالب نیاز داشتید به من ایمیل بزنید:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی در ساعت 13:43 | لینک  | 

فایل اکسل برای محاسبه راحت تر پتانسیل اسمزی حاصل از حل کردن پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در آب در اختیار شما می باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی در ساعت 13:11 | لینک  | 

 

 تعدادی از منابع مورد نیاز برای ارشد زراعت در ادامه مطلب آورده شده است.

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی در ساعت 1:29 | لینک  | 

جزوه در ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی در ساعت 1:7 | لینک  | 

در مورد تمایز ایزوتوپ کربن و کاربرد آن در این علم چه می دانید؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی در ساعت 0:52 | لینک  | 

فیزیولوژی گیاهان زراعی علمی است که واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاه را در ارتباط با عملکرد مورد بررسی و بحث قرار می‌دهد. هدف این علم افزایش عملکرد و بررسی علل فیزیولوژیکی آن است. به طور مثال چرا وقتی آبیاری انجام می‌شود، یا فاصله بوته‌ها تغییر می‌کند و یا چرا وقتی کود سرک می‌دهیم عملکرد تغییر می‌کند. پس هدف عملکرد و حیطه عمل آن در جامعه گیاهی است نه روی یک گیاه منفرد و یا یک اندام خاص یا سلولی ویژه.

این علم از سال 1915 توسط بالز و هولتون با تحقیقی راجع به اثر فاصله بوته و تاریخ کاشت روی رشد و عملکرد پنبه مصری در توده پوشش گیاهی و نه روی یک بوته مجزا شروع شد و تا به امروز گشترش زیادی پیدا کرده است.

نوشته شده توسط موحدی در ساعت 0:38 | لینک  | 

فیزیولوژی گیاهی علم مطالعه پدیده‌های حیاتی در گیاهان است. این علم به مراحل و اعمال متابولیکی و عکس‌العمل‌های گیاهان نسبت به تغییرات محیط، و رشد و نمو که نتیجه این عکس‌العمل‌هاست مربوط می‌شود. در این علم مواردی همچون فتوسنتز، تنفس، جذب یونها، انتقال مواد، باز و بسته شدن روزنه‌های هوایی، تثبیت CO2، تعرق، گلدهی و تشکیل دانه بررسی می‌شوند.

یک جنبه دیگر علم فیزیولوژی گیاهی بررسی نقش هر یک از اندام‌ها و مواد تشکیل دهنده گیاه می‌باشد

نوشته شده توسط موحدی در ساعت 0:34 | لینک  |