مقالات نویسنده وبلاگ یکشنبه پانزدهم مرداد 1391 13:43
در صورتی که به هر یک از مقالات درج شده در ادامه مطالب نیاز داشتید به من ایمیل بزنید:
ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی  | لینک ثابت |

فایل اکسل برای محاسبه راحت تر پتانسیل اسمزی حاصل از حل کردن پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ در آب در اختیار شما می باشد.


ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی  | لینک ثابت |

منابع درسی امتحان ارشد زراعت جمعه سیزدهم مرداد 1391 1:29

 

 تعدادی از منابع مورد نیاز برای ارشد زراعت در ادامه مطلب آورده شده است.

 

 

 

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی  | لینک ثابت |

جزوه در ادامه مطلب
ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی  | لینک ثابت |

تمایز ایزوتوپ کربن جمعه سیزدهم مرداد 1391 0:52

در مورد تمایز ایزوتوپ کربن و کاربرد آن در این علم چه می دانید؟


ادامه مطلب
نوشته شده توسط موحدی  | لینک ثابت |

تعاریف جمعه سیزدهم مرداد 1391 0:38

فیزیولوژی گیاهان زراعی علمی است که واکنش‌های فیزیولوژیکی گیاه را در ارتباط با عملکرد مورد بررسی و بحث قرار می‌دهد. هدف این علم افزایش عملکرد و بررسی علل فیزیولوژیکی آن است. به طور مثال چرا وقتی آبیاری انجام می‌شود، یا فاصله بوته‌ها تغییر می‌کند و یا چرا وقتی کود سرک می‌دهیم عملکرد تغییر می‌کند. پس هدف عملکرد و حیطه عمل آن در جامعه گیاهی است نه روی یک گیاه منفرد و یا یک اندام خاص یا سلولی ویژه.

این علم از سال 1915 توسط بالز و هولتون با تحقیقی راجع به اثر فاصله بوته و تاریخ کاشت روی رشد و عملکرد پنبه مصری در توده پوشش گیاهی و نه روی یک بوته مجزا شروع شد و تا به امروز گشترش زیادی پیدا کرده است.

نوشته شده توسط موحدی  | لینک ثابت |

جمعه سیزدهم مرداد 1391 0:34

فیزیولوژی گیاهی علم مطالعه پدیده‌های حیاتی در گیاهان است. این علم به مراحل و اعمال متابولیکی و عکس‌العمل‌های گیاهان نسبت به تغییرات محیط، و رشد و نمو که نتیجه این عکس‌العمل‌هاست مربوط می‌شود. در این علم مواردی همچون فتوسنتز، تنفس، جذب یونها، انتقال مواد، باز و بسته شدن روزنه‌های هوایی، تثبیت CO2، تعرق، گلدهی و تشکیل دانه بررسی می‌شوند.

یک جنبه دیگر علم فیزیولوژی گیاهی بررسی نقش هر یک از اندام‌ها و مواد تشکیل دهنده گیاه می‌باشد

نوشته شده توسط موحدی  | لینک ثابت |